ZÁZNAM: Vláda: Systém spolupráce štátu pri dotáciách s verejnosťou
PREHRAŤ

ZÁZNAM: Vláda: Systém spolupráce štátu pri dotáciách s verejnosťou

Pozrite si záznam.

Bratislava 9. júla (TASR) - Systém spolupráce štátu a samospráv s občianskym sektorom a výber jeho zástupcov v oblasti eurofondov by mal byť jasnejší. Vyplýva to z dokumentu Uplatňovanie princípu partnerstva v oblasti politiky súdržnosti Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky, ktorý v utorok schválila vláda. Účasť zástupcov občianskej spoločnosti na riadení eurofondov by mala byť podľa dokumentu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR transparentnejšia a otvorenejšia. "Doterajšia aplikačná prax poukázala na nedostatky nastaveného systému riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti. Je nevyhnutné do tohto systému priniesť otvorenosť, transparentnosť a nastaviť jednoznačné procesné kritériá," píše ministerstvo v materiáli. Okrem toho štát vypracuje metodické usmernenie pre nomináciu a výber zástupcov občianskej spoločnosti pri riadení eurofondov. Ministerstvo chce touto zmenou otvoriť proces riadenia fondov pre relevantné neziskové organizácie. "Je potrebné podporiť budovanie kapacít na strane ako verejnej správy, tak aj na strane občianskej spoločnosti," povedala na tlačovej konferencii po rokovaní splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová. Priestor pre plnohodnotný dialóg medzi všetkými stranami je podľa nej potrebné zlepšovať.