ZÁZNAM: MF SR zlepšilo odhad daňovo-odvodových príjmov v tomto roku o 300 mil. eur
PREHRAŤ

ZÁZNAM: MF SR zlepšilo odhad daňovo-odvodových príjmov v tomto roku o 300 mil. eur

Pozrite si záznam.

Bratislava 27. júna (TASR) - Daňovo-odvodové príjmy verejnej správy by mali v tomto roku vzrásť medziročne o 7,3 %. Vybrané verejné výdavky by mali rásť ešte rýchlejšie, a to o 18,9 %. Vyplýva to z novej prognózy vybraných príjmov a výdavkov na roky 2024 až 2028, ktorú vo štvrtok zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR. V porovnaní s predchádzajúcou marcovou prognózou zlepšil odhad tohtoročných príjmov o približne 300 miliónov eur. "Zlepšenie týchto parametrov je najmä kvôli rýchlejšiemu rastu ekonomiky, ktorý je ťahaný hlavne mzdami a spotrebou domácností. Naopak, negatívnym faktorom, ktorý v súčasnosti vidíme a ovplyvňuje nám výdavkovú stranu rozpočtu, je silný záujem už realizovaný, ale aj očakávaný o predčasné dôchodky," priblížil štátny tajomník rezortu financií Radovan Majerský. Výnos daní a odvodov z práce je podľa IFP v roku 2024 ťahaný silným rastom miezd a legislatívnymi zmenami. Výber dane z pridanej hodnoty (DPH) bude na celom horizonte prognózy pozitívne ovplyvnený predovšetkým priaznivým vývojom spotreby domácností. Pokračuje zvýšený výber firemnej dane, pričom jej výnos za minulý rok by mal podľa prognózy vzrásť o 12 %. Inštitút poukázal aj na pokračujúci vysoký dvojciferný rast vybraných verejných výdavkov. "Ťahané sú najmä silnou valorizáciou dôchodkov o minuloročnú infláciu, legislatívou zavádzajúcou nárok na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch a presunutie 13. dôchodku, ktorý bude vyplatený zo zdrojov Sociálnej poisťovne a nie ako dávka štátneho rozpočtu," vysvetlil IFP. Upozornil, že priaznivé podmienky pre čerpanie predčasných starobných dôchodkov pretrvávajú aj v roku 2024, preto očakáva nadpriemerný príliv žiadostí aj tento rok. Od roku 2025 predpokladá inštitút návrat počtu nových žiadostí mierne nad úroveň dlhodobého priemeru. "Rast výdavkov na nemocenské dávky a dávky v nezamestnanosti je ťahaný najmä rastúcou priemernou mzdou na celom horizonte prognózy," doplnil IFP.