PREŠOV-PSK 10: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 10: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam.
Prešov: Krajskí poslanci schválili štyri milióny eur na dotácie
 
        Prešov 12. decembra (TASR) - Štyri milióny eur rozdelí v roku 2024 Prešovský samosprávny kraj (PSK) cez svoje dotačné schémy. Na pondelkovom (11. 12.) zastupiteľstve to schválili krajskí poslanci. V novom roku tak krajská samospráva otvorí pre verejnosť všetky štyri grantové programy. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.
        Najvyššiu sumu, dva milióny eur schválili poslanci vo Výzve pre región, ktorá vlani v ponuke dotácií chýbala. Obce, mestá, občianske združenia, neziskové organizácie, registrované cirkvi, právnické či fyzické osoby z Prešovského kraja tak budú môcť žiadať kraj o dotáciu na svoje projekty v štyroch programoch. A to v oblasti cyklodopravy, cestovného ruchu a pútnického turizmu, tiež kultúry, športu a sociálnych služieb. Minimálna výška dotácie je 15.000 eur, maximálna 200.000 eur.
        Vo Výzve poslancov PSK je alokovaných 1,43 milióna eur a vo Výzve predsedu PSK 440.000 eur. V oboch dotačných programoch môžu záujemcovia žiadať minimálne 500 eur a maximálne 5000 eur. A to v programe šport, kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, podpora životného prostredia a podpora služieb v zdravotníctve. Termín na predloženie žiadosti všetkých troch grantových programov je do 19. februára.
        Poslanci schválili aj 130.000 eur pre Výzvu Participatívny rozpočet, ktorá je zameraná na realizáciu verejnoprospešných projektov a všeobecne prospešných služieb s cieľom zapojiť do rozhodovania o víťazných zámeroch aj verejnosť.
        Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú občianske združenia, neziskové organizácie, Slovenská rada rodičovských združení, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré majú sídlo na území Prešovského kraja, či tam vykonávajú svoju činnosť. Výška dotácie na jednu žiadosť je stanovená na 10.000 eur. Záujemcovia majú na predloženie žiadosti čas do 19. februára. Všetky projekty budú následne zverejnené 15. marca. O tri dni neskôr sa spustí hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 31. marca. Výsledky budú známe do desiatich dní.
        Celková alokácia, ktorú vyčlení PSK zo svojho rozpočtu na štyri grantové programy, je štyri milióny eur. Kraj spustí výzvy začiatkom nového roka, konkrétne 2. januára.