PREŠOV-PSK 7: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 7: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam.
PSK: Vo Výzve poslancov PSK zastupiteľstvo rozdelilo viac ako dva milióny eur
 
        Prešov 26. júna (TASR) - Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) rozdelilo v pondelok viac ako dva milióny eur vo Výzve poslancov PSK za tento rok. V šiestich rôznych programoch poslanci schválili celkovo 715 žiadostí o pridelenie dotácií.
Pôvodný návrh rozdelenia financií bol vo výške 1,34 milióna eur, na ostatnom rokovaní sumu zvýšili na 2,01 milióna eur.
        Celkovo bolo doručených 836 žiadostí, z nich 36 nesplnilo kritériá a 85 nebolo podporených. Financie boli napokon rozdelené medzi 715 žiadostí. Najviac ich išlo do programu Kultúra. Medzi 398 žiadateľov bolo rozdelených viac ako 1,12 milióna eur.
        "Podporených bolo 50 projektov, ktoré sa týkali modernizácie a rekonštrukcie kostolov a sakrálnych priestorov. Ďalej 175 projektov, ktoré sa týkali rôznych opráv, rekonštrukcií, respektíve iných aktivít týkajúcich sa obecných úradov a kultúrnych domov či iných objektov a pamiatok. Taktiež bolo podporených 169 projektov, ktoré sa týkali rôznych kultúrnych podujatí a aktivít," uviedol vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK Ján Kocák.
        V programe Šport podporili poslanci 250 žiadateľov a dotácia predstavovala viac ako 711.000 eur. Vyše 46.000 eur bolo rozdelených medzi 17 úspešných žiadateľov v programe Sociálne služby. V programe Rodinná samospráva bolo úspešných 22 žiadateľov a dotácia je vo výške viac ako 51.000 eur. Vyše 38.000 eur poslanci schválili na podporu životného prostredia a rozdelili ich medzi 12 žiadateľov. Na podporu všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve pôjde 36.000 eur pre 16 žiadateľov.
        PSK v tomto roku vyhlásil tri grantové schémy a celkovo rozdeľuje tri milióny eur. Je to o 3,2 milióna eur než vlani, keďže v tomto roku nebola vyhlásená Výzva pre región.