PREŠOV-PSK 3: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 3: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam.
PSK: Budúci rok bude kraj hospodáriť s rozpočtom viac ako 261 miliónov eur
 
        Prešov 12. decembra (TASR) – S rozpočtom viac ako 261 miliónov eur, vrátane finančných operácií bude v roku 2023 hospodáriť Prešovský samosprávny kraj (PSK). Oproti aktuálnemu roku je vyšší o takmer 11,5 milióna eur. Návrh rozpočtu na budúci rok schválili v pondelok na svojom rokovaní poslanci PSK.
        "Tento rozpočet je veľmi napätý. Zohľadňuje len základné potreby a priority kraja. Minimum ide do kapitálových výdavkov, zväčša sa financujú len naše bežné a originálne kompetencie," uviedol vedúci odboru financií Úradu PSK Peter Makara s tým, že približne 162 miliónov eur je originálnych kompetencií krajskej samosprávy a približne 100 miliónov eur prenesených kompetencií v rámci transferov z ministerstva školstva.
        Najväčšie riziko podľa neho spočíva v naplnení predpokladaných príjmov. Len pri samotných energiách hrozí medziročné navýšenie o 16 miliónov eur na celkových 30 miliónov eur.
        "Keďže štát nemá schválený štátny rozpočet, nevieme predikovať, aké kompenzácie nám štát poskytne na energie. Vieme sa oprieť len o analýzy a prognózy zo septembra, ktoré hovoria, že všetky zapracované legislatívne zmeny by sa mali dotknúť našich príjmov len do tej miery, že príjmy ostanú na úrovni tohto roku. To znamená, že i napriek inflácii a valorizácii miezd môžeme pracovať len s prostriedkami ako tento rok," priblížil Makara.
        Podľa prognózy kraj v príjmovej časti rozpočtu očakáva daňové príjmy v sume 162 miliónov eur. Je to o 12 miliónov eur viac ako v tohtoročnom rozpočte. Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške asi 11,32 milióna eur. Oproti roku 2022 to predstavuje nárast o 738.000 eur, a to predovšetkým z dôvodu predpokladu vyššieho výberu v zariadeniach sociálnych služieb, kultúrnych zariadeniach a iných nedaňových príjmov pre Správu a údržbu ciest PSK. Kapitálové príjmy v rámci nedaňových príjmov predstavujú 350.000 eur. Granty a transfery sú rozpočtované v objeme 87,4 milióna eur a predstavujú plánovanú dotáciu z rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečenie financovania kompetencií v oblasti vzdelávania.
        Výdavková časť rozpočtu je naplánovaná v objeme 255,74 milióna eur. Bežné výdavky predstavujú sumu 245,74 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu pre rok 2022 dochádza k nárastu rozpočtu bežných výdavkov o viac ako 24,4 milióna eur, čo predstavuje 11,03 percenta. Kapitálové výdavky predstavujú sumu 10 miliónov eur. Ich rozpočet medziročne klesol o viac ako 58,2 percenta, teda o 13,9 milióna eur.
        Rozpočet príjmov a výdavkov PSK bez finančných operácií pre rok 2023 je prebytkový vo výške viac ako 5,32 milióna eur. Po započítaní finančných operácií je rozpočet pre budúci rok vyrovnaný.