PREŠOV-PSK 39: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 39: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam.

PSK: Prešov a Ubľa získali účelové dotácie z rozpočtu kraja


      Prešov 30. augusta (TASR) - Prešovskí krajskí poslanci schválili na svojom utorkovom zasadnutí na realizáciu projektov účelovú dotáciu mestu Prešov a obci Ubľa spolu vo výške 400.000 eur. V Prešove pomôžu krajské peniaze dobudovať športovú infraštruktúru a v Ubli vybudovať cyklochodník.
      Prešovu smeruje 300.000 eur na projekt dobudovania športovej infraštruktúry na Jazdeckej ulici. Z účelovej dotácie sa bude realizovať rekonštrukcia hlavnej tribúny, konkrétne vytvorenie šatní a zázemia, taktiež osadenie nových dočasných tribún na protiľahlej strane a vytvorenie sektoru hostí, osadenie tribúny, vybudovanie bufetu, toaliet a pokladní.
      "Prostriedky sú viazané pre aktivity mestského futbalového klubu Tatran Prešov, ktorý postúpil do druhej ligy, no musí hrať v Ličartovciach. Zatiaľ nám mešká výstavba nového štadióna, preto keďže máme zároveň futbalovú akadémiu a chceme, aby fungovala do budúcna ďalej, plánujeme v Jazdeckom areáli vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť futbalovej akadémii, ale zároveň bude spĺňať podmienky pre hranie druhej ligy," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.
      Pre Ubľu bola z rozpočtu krajskej samosprávy schválená účelová finančná alokácia vo výške 100.000 eur. Obec financie použije na vybudovanie cyklochodníka pre rozvoj cezhraničného cestovného ruchu, a to v rámci jeho prvej etapy. Cieľom projektu je vybudovanie a skvalitnenie cyklotrás v Národnom parku Poloniny a prihraničného územia, spájajúceho Slovensko s Ukrajinou. Po realizácii sa vytvoria predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu, podporu cykloturizmu a mäkkej turistiky v sninskom regióne.
      "Projekt výstavby cyklochodníka v obci je dôležitý aj v súvislosti s výstavbou viacúčelovej cyklotrasy Poloniny Trail, ktorá aktuálne patrí medzi naše najvýznamnejšie projekty v Prešovskom kraji. Z pohľadu stimulovania investícií a väčšieho záujmu o toto turisticky cenné územie to považujeme za ďalší konkrétny krok, ktorým chceme pomôcť dotiahnuť spoločné plány do úspešného konca," povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.
      Dofinancovanie oboch projektových zámerov zabezpečí mesto Prešov a obec Ubľa.