NAŽIVO: Brífingy na Úrade vlády SR

Pripravujeme priamy prenos.

Rokovanie vlády